Omgivelser:

 

Lejligheden

 

Priser

 

Omgivelser

 

Badevand

 

Golf

 

Restauranter

 

Kavarna

 

Kap Kaliakra

 

Kamen Bryag

 

Dobrich

 

Varna

 

Balchick

 

Golden Sands

 

Natur

 

Kontakt

 

Links

 

Natur:

 

Naturen i det nordøstlige Bulgarien er meget varieret. Mest speciel er den store steppe ved Kap Kaliakra med de stejle kalkstensskrænter ud mod Sortehavet, som ses herover. Her lever en lang række sjældne, truede og endemiske arter af planter, insekter, fugle og pattedyr, der er særligt knyttede til de varme, tørre stepper, huler og skrænter.

 

På steppen er der opstillet 100-vis af store vindmøller i det, bulgarerne selv betegner som europas største vindmøllepark. Det er både godt og skidt. På den ene side gør det sikkert en del skade under opførslen, men omvendt er det med til at sikre, at arealerne ikke inddrages til andre formål, og de nyanlagte grusveje til vindmøllerne giver gode adgangsforhold og skåner steppearealerne for off-road kørsel.

 

 

 

Der er fantastisk smukt, og vidderne er enorme, som man får et indtryk af på dette foto, hvor personen på klippeafsatsen midt på billedet sætter tingene i perspektiv.

 

 

 

Der er et væld af forskellige tørkekrævende planter på skrænterne mod havet.

 

 

 

Samme steppeagtige natur finder man i mindre størrelsesorden på Chirakman-plateauet langs kysten vest for Kavarna og flere steder langs kysten mod Varna. Her møder man ofte firben, hugorm, snoge og skildpadder foruden et væld af forskellige fugle og insekter. Specielt de farvestrålende biædere og hærfugle ser man ofte fouragere på grusvejene.

 

Her lusker en skildpadde rundt i græsset. De er ret støjende, så man hører dem ofte, før man ser dem.

 

 

 

Her varmer et stort firben sig på den varme klippegrund.

 

 

 

Og her er en meterlang snog ved at fortryde, at den var på vej ud på stien.

 

 

 

Man støder også på et væld af flotte sommerfugle, når man går omkring på stepperne.

 

 

 

En hel anden naturtype finder man i de skovklædte bakker, som man kommer igennem ved at følge vejen fra Obrochiste mod Varna. Det er et kæmpemæssigt område, som man aldrig bliver færdig med at udforske. Terrænet er meget varieret. Skov- og buskklædte bakker veksler med større og mindre lysninger. Knastørre områder veksler med eng- og sumparealer, og mange steder er der vandløb og naturlige kildevæld.

 

Hele arealet er beskyttet EU habitatområde og grænser mod øst op til nationalparken ved Golden Sands.

 

Der vil senere komme billeder fra området.

Forside

 

Benny Steen Larsen © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use